ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ==
'''ตรามหาวิทยาลัย''' เป็นรูปวงรีสองวงล้อมตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในวงรีด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี" ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า " THEPSATRI RAJABHAT UNIVERSITY"
[[ไฟล์:P1220025rr.jpg|thumb|right|170px| ภาพถ่ายมุมสูงทางอากาศ]]
 
[[ไฟล์:560482 266261620135639 144270792334723 537136 1715488339 n.jpg|thumb|right|170px| ภาพถ่ายมุมสูง]]
== หน่วยงาน ==
* คณะวิทยาการจัดการ
'''มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิทยาเขตสิงห์บุรี''' ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ จำนวน 51 ไร่ บริเวณหมู่ 10 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ปัจจุบันเปิดทำการสอนทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป.<ref>[http://www.tru.ac.th/singburi_campus/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=5 ประวัติวิทยาเขตสิงห์บุรี]</ref>
 
<gallery perrow="3">
ไฟล์:Random01.png|อาคารสถานที่
ไฟล์:456445.JPG|อาคารสถานที่ 1
ไฟล์:P1220025rr.jpg|ภาพถ่ายมุมสูง
</gallery>
 
== อ้างอิง ==
838

การแก้ไข