ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* '''ชั้นสูงสุด''' '''มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)''' ประกอบด้วย
# สายสะพาย เป็นแพรแถบมีขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร [[สีคราม]]แก่ มีริ้วแดงและขาว อยู่ริมทั้งสองข้าง สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา
# ดวงตรา เป็นกลีบบัวทอง แววลงยาสีแดงสี่กลีบ มีพระมหาวชิราวุธเงินแทรกสลับตามระหว่าง กลางดวงตรามีอักษร[[พระปรมาภิไธย]]ย่อ "ร.ร." กับเลข 6 ไทย เป็น[[เพชร]]สร่ง มีเนื่องเนื้อเงินล้อมรอบอยู่ภายใต้พระมหามงกุฎทอง เบื้องบนมี[[พระมหาเศวตฉัตร]] รัศมีทอง
# ดารา เป็นรัศมีเงินสี่ทิศ มีรัศมีสายฟ้าทองแทรกสลับตามระหว่าง กลางดาราเหมือนอย่างดวงตรา แต่อักษรพระปรมาภิไธยย่อประดับเพชร และไม่มีพระมหาเศวตฉัตร ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
* '''ชั้นที่ 1''' '''ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)''' ประกอบด้วย
498

การแก้ไข