ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ช็อง โด-จ็อน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบภาพ "Jeong_Do-jeon.jpg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย Túrelio เพราะ Copyright violation: The painter Kwon Oh-Chang(1948-) is still alive.)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{Infobox Person
|image= Jeong Do Jeon.jpg
|caption= 문헌공 삼봉 정도전 영정
|birth_date= [[ค.ศ. 1342]]
7

การแก้ไข