ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดของประเทศไทย"

::มีจำนวน 11 จังหวัด ประชากรรวม 7,615,610 คน ได้แก่ [[จังหวัดเชียงราย]] [[จังหวัดแม่ฮ่องสอน|แม่ฮ่องสอน]] [[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]] [[จังหวัดพะเยา|พะเยา]] [[จังหวัดน่าน|น่าน]] [[จังหวัดลำปาง|ลำปาง]] [[จังหวัดลำพูน|ลำพูน]] [[จังหวัดแพร่|แพร่]] [[จังหวัดสุโขทัย|สุโขทัย]] [[จังหวัดตาก|ตาก]] และ[[จังหวัดกำแพงเพชร|กำแพงเพชร]]
:{{แถบสีสองกล่อง|#A26BAF}} '''[[เขตเลือกตั้งแบบสัดส่วนกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 2|กลุ่มที่ 2]]'''
::มีจำนวน 9 จังหวัด ประชากรรวม 7,897,563 คน ได้แก่ [[จังหวัดอุตรดิตถ์]] [[จังหวัดพิษณุโลก|พิษณุโลก]] [[จังหวัดเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]] [[จังหวัดพิจิตร|พิจิตร]] [[จังหวัดชัยภูมิ|ชัยภูมิ]] [[จังหวัดขอนแก่น|ขอนแก่น]] [[จังหวัดลพบุรี|ลพบุรีราชสีมา]] [[จังหวัดนครสวรรค์|นครสวรรค์]] และ[[จังหวัดอุทัยธานี|อุทัยธานี]]
:{{แถบสีสองกล่อง|#E6AF73}} '''[[เขตเลือกตั้งแบบสัดส่วนกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 3|กลุ่มที่ 3]]'''
::มีจำนวน 11 จังหวัด ประชากรรวม 7,959,163 คน ได้แก่ [[จังหวัดหนองคาย]] [[จังหวัดบึงกาฬ|บึงกาฬ]] [[จังหวัดอุดรธานี|อุดรธานี]] [[จังหวัดเลย|เลย]] [[จังหวัดนครพนม|นครพนม]] [[จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]] [[จังหวัดหนองบัวลำภู|หนองบัวลำภู]] [[จังหวัดกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]] [[จังหวัดมุกดาหาร|มุกดาหาร]] [[จังหวัดมหาสารคาม|มหาสารคาม]] และ[[จังหวัดอำนาจเจริญ|อำนาจเจริญ]]
726

การแก้ไข