ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แมนรัตน์ ศรีกรานนท์"

* เพลง "[[รักลวง]]"
* เพลง "[[จากยอดดอย]]"
* เพลง นวลแสงจันทร์ (และร้องคลอกับ [[อรัญญา นามวงศ์]] เฉพาะในแผ่นลองเพลย์ของภาพยนตร์เรื่อง [[เกาะสวาท หาดสวรรค์]]) ฯลฯ
 
== ผลงานทางด้านวิชาการ ==
ผู้ใช้นิรนาม