ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยเรื่องวิกิพีเดีย:ลายเซ็น"

#* ผมยังไม่ได้หาข้อมูล แต่ที่เข้าใจคือ เครื่องหมายทิลดาสี่ตัวจะไม่แทรกภาพให้อีกต่อไป (แน่นอนว่าสามารถดันทุรังต่อไปด้วยการเขียนโค้ดด้วยมือ - และคงจะต้องเตือนด้วยมือหากมีผู้ดันทุรัง) --[[ผู้ใช้:Taweetham|taweethaも]] ([[คุยกับผู้ใช้:Taweetham|พูดคุย]]) 11:26, 19 เมษายน 2555 (ICT)
# ทุกคนต้องยอมรับว่า แม้จะห้ามใช้ภาพในลายเซ็นไปแล้ว ภาพที่เคยปรากฏในการอภิปรายเก่า ๆ จะไม่ถูกนำออกไปด้วย เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของหน้านั้นไปแล้ว แต่ผมขอความร่วมมืออย่างหนึ่ง ถ้าพบภาพชอบธรรมปรากฏในลายเซ็น (ในการอภิปรายเก่า) ช่วยนำโค้ดออกด้วยครับ ภาพชอบธรรมที่ไม่ได้ใช้จะได้ถูกพิจารณาลบต่อไป --[[User talk:octahedron80|浓宝努]] 20:51, 18 เมษายน 2555 (ICT)
* การนำออกไฟล์ภาพออกหากอยู่บนหน้าพูดคุยของผู้ใช้ใดๆ ไม่ควรถือว่าเป็นการเสียมารยาท ตามลักษณะของการก่อกวน --[[ผู้ใช้:Sasakubo1717|Sasakubo1717]] ([[คุยกับผู้ใช้:Sasakubo1717|พูดคุย]]) 01:51, 23 เมษายน 2555 (ICT)
#* ประเด็นแรกอาจต้องพิจารณาต่อไป (ถ้ามีปัญหา DoS/Vandalism อาจพิจารณานำออก ถ้าไม่มีปัญหาอะไร ก็ทำงานอย่างอื่นไปก่อน อันนี้อาจยังไม่สำคัญ) ส่วนประเด็นภาพชอบธรรมต้องจัดการแน่นอน --[[ผู้ใช้:Taweetham|taweethaも]] ([[คุยกับผู้ใช้:Taweetham|พูดคุย]]) 11:26, 19 เมษายน 2555 (ICT)
#* การนำออกไฟล์ภาพออกหากอยู่บนหน้าพูดคุยของผู้ใช้ใดๆ ไม่ควรถือว่าเป็นการเสียมารยาท ตามลักษณะของการก่อกวน --[[ผู้ใช้:Sasakubo1717|Sasakubo1717]] ([[คุยกับผู้ใช้:Sasakubo1717|พูดคุย]]) 01:51, 23 เมษายน 2555 (ICT)
# เปลี่ยนจาก "ยกเลิก" เป็น "ห้าม" ครับ --[[ผู้ใช้:Horus|Horus]] | [[คุยกับผู้ใช้:Horus|พูดคุย]] 21:33, 18 เมษายน 2555 (ICT)
#* {{เห็นด้วย}} คำว่า ''ยกเลิก'' ให้ความหมายโดยนัยว่า เดิมเปิดโอกาสให้ใชักันได้อย่างเสรี คำว่า ''ห้าม'' ให้ความหมายว่าเดิมอาจมีใช้หรือไม่มีใช้ก็ได้ แต่ปัจจุบันเป็นสิ่งที่เป็นปัญหา จำเป็นต้องถูกยับยั้ง --[[ผู้ใช้:Taweetham|taweethaも]] ([[คุยกับผู้ใช้:Taweetham|พูดคุย]]) 11:26, 19 เมษายน 2555 (ICT)
44,143

การแก้ไข