ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ร้านนายอินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
ปี 2550
ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล
 
ปี 2551
ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล
 
ปี 2552
* [[วรรณกรรมเยาวชน]]
* หนังสือภาพสำหรับเด็ก
 
* [[นวนิยาย]]
ปี 2544
หนังสือภาพสำหรับเด็กรางวัลพิเศษ ได้แก่ เด็กชายปากกว้าง ของ สุดไผท เมืองไทย
 
ปี 2545
หนังสือภาพสำหรับเด็กที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ ยิ้มของจืด ของ เล็ก มานนท์ * [[นวนิยาย]]
 
ปี 2546
หนังสือภาพสำหรับเด็กยอดเยี่ยม ประจำปี 2546 ได้แก่ บ้องแบ๊ว โดย พรรณทิพย์ บริบูรณ์ / ทวี ศิริธนชัย
 
ปี 2547
หนังสือภาพสำหรับเด็กยอดเยี่ยม ประจำปี 2547 ได้แก่ ลูกบอลเที่ยวชายหาด โดย วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์
 
ปี 2548
ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
 
ปี 2549
ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
 
ปี 2550
ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
 
ปี 2551
นิทานภาพสำหรับเด็กยอดเยี่ยม ได้แก่เรื่อง ฮัดเช้ย โดย กนกวรรณ์ เล็กดำรงศักดิ์
 
ปี 2552
ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
 
 
* [[เรื่องสั้น]]
* [[กวีนิพนธ์]]
64

การแก้ไข