เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด, 7 ปีที่แล้ว
 
== ประวัติ ==
นายชื่นชอบ คงอุดม เกิดเมื่อวันที่ [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2519]] เข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จาก[[โรงเรียนเทพศิรินทร์]] (กทม.) และ[[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี]] (นนทบุรี) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Schiller University ประเทศอังกฤษ
 
== งานการเมือง ==
ผู้ใช้นิรนาม