ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Antelope/กรุ 12"

โอนมา
(โอนมา)
{{user:lux2545/กล่องกรุ}}
{{ผู้ใช้:Lux2545/suck archive}}
== บทความมีการแจ้งว่าขาดความสำคัญ ==
 
ในหลายบทความที่แจ้งว่า '''ขาดความสำคัญ เพราะไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง''' นั้น เป็นบทความที่ วิกิพิเดียไทย สร้างโครงไว้ในหมวดหมู่อยู่แล้ว เมื่อมีผู้เขียนบทความตามหัวข้อนั้นๆ ขึ้น เหตุใดคุณจึงแจ้งว่าเป็นบทความที่ขาดความสำคัญ นอกจากนั้น เมื่อเปรียบเทียบบทความของหัวเรื่องหมวดหมู่เดียวกัน ก็พบว่า หลายบทความมีเนื้อหารายละเอียดที่น้อยมากๆ เมื่อเทียบกับบทความที่คุณแจ้งว่าขาดความสำคัญ หรือในแง่การอ้างอิง บทความหัวเรื่องเดียวกันอีกหลายบทความก็มีการอ้างอิงน้อย และเป็นการอ้างอิงจากแหล่ง ทุติยภูมิหรือติตยภูมิ ด้วยซ้ำ หากคุณจะแจ้งว่าบทความในหมวดหรือกลุ่มเหล่านี้ขาดคามสำคัญ ทำไมคุณไม่แจ้งทุกหัวเรื่องว่าขาดความสำคัญ และไม่เป็นที่รูจักในวงกว้าง แต่กลับแจ้งบางเรื่อง บางบทความเท่านั้น ทั้งๆที่บทความที่ถูกแจ้งว่าขาดความสำคัญนั้น มีเนื้อหาที่ละเอียด และมีแหล่งอ้างอิงน่าเชื่อถือกว่าบทความที่ไม่ถูกแจ้งว่าขาดความสำคัญด้วยซ้ำ
:{{not done}} ไร้สาระ จำไว้ให้ดีว่า
{{คำพูด|บทความที่ขาดแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิตามหลักการของวิกิพีเดียก็ถือว่าขาดความสำคัญอยู่แล้ว [[วิกิพีเดีย:เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม|เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม]]|Sasakubo1717 15:47, 14 มกราคม 2555 (ICT)}} --คนล้านปี
 
== อ้างอิง ==
21,657

การแก้ไข