ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยเรื่องวิกิพีเดีย:ลายเซ็น"

# {{เห็นด้วย}} --[[User:Tmd|<span style="color:navy">ผู้ใช้</span><font face="Rage Italic" size="3" style="color:#000000"><i>Tmd</i></font>]] | [[คุยกับผู้ใช้:Tmd|<span style="color:green">พูดคุย</span>]] 02:15, 20 เมษายน 2555 (ICT)
# {{เห็นด้วย}} --[[ผู้ใช้:ฉัตรา|ฉัตรา]] ([[คุยกับผู้ใช้:ฉัตรา|พูดคุย]]) 15:29, 20 เมษายน 2555 (ICT)
# {{เห็นด้วย}}--[[ผู้ใช้:Saeng Petchchai|Saeng Petchchai]] ([[คุยกับผู้ใช้:Saeng Petchchai|พูดคุย]]) 15:43, 20 เมษายน 2555 (ICT)
 
; อภิปราย
# ผมสงสัยว่าคนที่ใช้ภาพในลายเซ็นอยู่แล้ว เช่นคนที่ไม่ได้ทราบข่าว ภาพในลายเซ็นของเขาจะถูกปิดได้อย่างไร --[[User talk:octahedron80|浓宝努]] 20:48, 18 เมษายน 2555 (ICT)