ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายสุรี จุติกุล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* 2538 รางวัลสตรีดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ [[สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี]]
* 2549 Who’s Who in American Colleges and Universities
* 2555 รางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2555 โดย[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]]
 
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน==
ผู้ใช้นิรนาม