ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ"

{{ต้นราชสกุลในรัชกาลที่ 2}}
{{พระราชโอรส-พระราชธิดาในรัชกาลที่ 2 ที่ได้ทรงกรม}}
{{พระราชโอรสราชวงศ์จักรี}}
 
{{เรียงลำดับ|ปราโมช}}
{{ประสูติปี|2359}}{{สิ้นพระชนม์ปี|2415}}
41,879

การแก้ไข