ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:จังหวัดฉะเชิงเทรา"

(อัปเดตป้ายโครงการวิกิประเทศไทยด้วยบอต)
 
สำหรับชื่อเมือง มีการสัณนิษฐานหลายอย่าง หนึ่งก็ว่าเคยเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในอำนาจการปกครองของขอมมาก่อนในสมัยอิทธิพลของอาณาจักรลพบุรี (ขอม) เมืองฉะเชิงเทราตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำบางปะกง เป็นไปได้ว่าชาวเมืองสมัยโบราณอาจจะเรียกชื่อแม่น้ำบางปะกงว่า คลองลึกหรือคลองใหญ่ ตามลักษณะที่มองเห็นแต่ด้วยอิทธิพลเขมรจึงได้เรียกชื่อแม่น้ำ เป็นภาษาเขมรว่า "สตึงเตรง หรือ ฉทรึงเทรา" ซึ่งแปลว่า คลองลึก นั่นเอง ครั้นเรียกกันไปนาน ๆ เสียงเลยเพี้ยนกลายเป็น "ฉะเชิงเทรา" แต่ก็มีความเห็นอื่นที่แตกต่างออกไปว่าชื่อ "ฉะเชิงเทรา" น่าจะเพี้ยนมาจาก "แสงเชรา" หรือ "แซงเซา" หรือ "แสงเซา" อันเป็นชื่อเมืองที่สมเด็จพระบรมราชาธิราช เสด็จไปตีได้ตามที่พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้ มากกว่า ส่วนชื่อ "แปดริ้ว" นั้น ได้มาจากคำบอกเล่าต่อกันมาว่า ในเมืองนี้มีปลาช่อนขนาดใหญ่ชุกชุม เมื่อนำมาตากทำเป็นปลาแห้ง จะต้องแล่เนื้อปลาถึง 8 ริ้ว
 
== ตัดข้อความ "หนึ่งเดียวในประเทศไทย" ออก เพราะ ผิด ==
 
ผมตัดข้อความ "และเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร แต่ไม่ได้อยู่ในเขตปริมณฑล" ซึ่งอยู่ในย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 2-3 ออก เพราะว่า ข้อความนี้ไม่เป้นจริง เนื่องจาก [[สมุทรสาคร]] ซึ่งไม่ได้เป็นปริมณฑล แต่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพ เหมือนกัน (ตัดกับ[[เขตบางขุนเทียน]])
 
--[[user:Brandy Frisky|ไอ้ขี้เมา (หว่อบู้ต่ง-จงเหวิน)]] : ผู้ดูแลหน้าตาดีแห่ง[[ไร้สาระนุกรม]] : [[user talk:Brandy Frisky|ก๊งเหล้ากันได้]] 16:40, 19 เมษายน 2555 (ICT)
8,643

การแก้ไข