ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยเรื่องวิกิพีเดีย:ลายเซ็น"

; อภิปราย
# ผมสงสัยว่าคนที่ใช้ภาพในลายเซ็นอยู่แล้ว เช่นคนที่ไม่ได้ทราบข่าว ภาพในลายเซ็นของเขาจะถูกปิดได้อย่างไร --[[User talk:octahedron80|浓宝努]] 20:48, 18 เมษายน 2555 (ICT)
#* ผมยังไม่ได้หาข้อมูล แต่ที่เข้าใจคือ เครื่องหมายทิลดาสี่ตัวจะไม่แทรกภาพให้อีกต่อไป (แน่นอนว่าสามารถดันทุรังต่อไปด้วยการเขียนโค้ดด้วยมือ - และคงจะต้องเตือนด้วยมือหากมีผู้ดันทุรัง) --[[ผู้ใช้:Taweetham|taweethaも]] ([[คุยกับผู้ใช้:Taweetham|พูดคุย]]) 11:26, 19 เมษายน 2555 (ICT)
# ทุกคนต้องยอมรับว่า แม้จะห้ามใช้ภาพในลายเซ็นไปแล้ว ภาพที่เคยปรากฏในการอภิปรายเก่า ๆ จะไม่ถูกนำออกไปด้วย เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของหน้านั้นไปแล้ว แต่ผมขอความร่วมมืออย่างหนึ่ง ถ้าพบภาพชอบธรรมปรากฏในลายเซ็น (ในการอภิปรายเก่า) ช่วยนำโค้ดออกด้วยครับ ภาพชอบธรรมที่ไม่ได้ใช้จะได้ถูกพิจารณาลบต่อไป --[[User talk:octahedron80|浓宝努]] 20:51, 18 เมษายน 2555 (ICT)
#* ประเด็นแรกอาจต้องพิจารณาต่อไป (ถ้ามีปัญหา DoS/Vandalism อาจพิจารณานำออก ถ้าไม่มีปัญหาอะไร ก็ทำงานอย่างอื่นไปก่อน อันนี้อาจยังไม่สำคัญ) ส่วนประเด็นภาพชอบธรรมต้องจัดการแน่นอน --[[ผู้ใช้:Taweetham|taweethaも]] ([[คุยกับผู้ใช้:Taweetham|พูดคุย]]) 11:26, 19 เมษายน 2555 (ICT)
44,186

การแก้ไข