ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยเรื่องวิกิพีเดีย:ลายเซ็น"

#* ประเด็นแรกอาจต้องพิจารณาต่อไป (ถ้ามีปัญหา DoS/Vandalism อาจพิจารณานำออก ถ้าไม่มีปัญหาอะไร ก็ทำงานอย่างอื่นไปก่อน อันนี้อาจยังไม่สำคัญ) ส่วนประเด็นภาพชอบธรรมต้องจัดการแน่นอน --[[ผู้ใช้:Taweetham|taweethaも]] ([[คุยกับผู้ใช้:Taweetham|พูดคุย]]) 11:26, 19 เมษายน 2555 (ICT)
# เปลี่ยนจาก "ยกเลิก" เป็น "ห้าม" ครับ --[[ผู้ใช้:Horus|Horus]] | [[คุยกับผู้ใช้:Horus|พูดคุย]] 21:33, 18 เมษายน 2555 (ICT)
#* {{เห็นด้วยครับ}} คำว่า ''ยกเลิก'' ให้ความหมายโดยนัยว่า เดิมเปิดโอกาสให้ใชักันได้อย่างเสรี คำว่า ''ห้าม'' ให้ความหมายว่าเดิมอาจมีใช้หรือไม่มีใช้ก็ได้ แต่ปัจจุบันเป็นสิ่งที่เป็นปัญหา จำเป็นต้องถูกยับยั้ง --[[ผู้ใช้:Taweetham|taweethaも]] ([[คุยกับผู้ใช้:Taweetham|พูดคุย]]) 11:26, 19 เมษายน 2555 (ICT)
 
; ลิงก์การอภิปรายในโครงการพี่น้อง - ท่านสามารถลงคะแนนไปพร้อมกันได้
44,134

การแก้ไข