ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออุทุมพรพิสัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับอำเภอห้วยทับทัน [[อำเภอเมืองจันทร์]] และ[[อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ]]
 
== การแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ==
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
อำเภออุทุมพรพิสัยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 19 [[ตำบล]] 232 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
{|
|}
 
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภออุทุมพรพิสัยประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 20 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลกำแพง]] ''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกำแพง
* '''เทศบาลตำบลโคกจาน ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกจานทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกำแพง (นอกเขตเทศบาลตำบลกำแพง)
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลแต้ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแต้ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไฮทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอี่หล่ำทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวช้างทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลรังแร้ง ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรังแร้งทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลแต้ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแต้ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลแข้ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแข้ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัยทั้งตำบล
132,185

การแก้ไข