ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทับศัพท์ภาษาฮินดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ตารางเทียบเสียงสระ ==
{|class="wikitable" width="9899%"
! rowspan=2 | อักษรโรมัน || rowspan=2 width="11%"| อักษรไทย|| rowspan=2 width="11%"|อักษรเทวนาครี ||colspan = 4 | ตัวอย่าง
|-
!colspan = 7 | A
|-
|&nbsp;a (ที่มิไม่ได้อยู่ท้ายคำ)||<center>–</center>||&nbsp;अ ||&nbsp;n'''a'''r||&nbsp;นร||&nbsp;นระ||&nbsp;นร, นระ, นรา
|-
|rowspan=2 |&nbsp;a (ตามด้วยพยัญชนะที่ไม่มีสระ<br>&nbsp;สระตามมา และไม่ใช่พยางค์สุดท้าย)||&nbsp;–ฺ <br>&nbsp;แบบคงรูป<ref>เครื่องหมายพินทุใส่ใต้พยัญชนะหลังสระ a ในคำทับศัพท์แบบคงรูป</ref>||rowspan=2|&nbsp;ไม่ปรากฏรูป||rowspan=2|&nbsp;s'''a'''mr{{unicode|āṭ}}||rowspan=2|&nbsp;ส'''มฺ'''ราฏฺ||rowspan=2|&nbsp;'''สั'''มราฏ||rowspan=2|<center>–</center>
|-
|&nbsp;–ั <br>&nbsp;แบบปรับรูป<ref>ยกเว้นพยัญชนะที่ตามมาเป็น h, v ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศ เช่น br'''ah'''m = พรหมะ gaur'''av''' = เคารวะ N'''av'''aya = นวยะ และถ้าพยัญชนะที่ตามมาเป็น r ให้ใช้ "รร" เช่น k'''ar'''m = ก'''รร'''มะ gandh'''ar'''v = คันธ'''รร'''วะ</ref>
;หมายเหตุ
<references group=#/>
<references/>
 
== ตารางเทียบเสียงพยัญชนะ ==
123,708

การแก้ไข