ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์"

(ย้อนการแก้ไขที่ 3587382 สร้างโดย Dora1999 (พูดคุย))
* [[พระองค์เจ้าชื่น]]และ[[พระองค์เจ้าเกิด]] พระราชบุตรใน[[สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเสนาพิทักษ์|กรมพระราชวังบวรเสนาพิทักษ์]]
* กรมหมื่นจิตรสุนทร กรมหมื่นสุนทรเทพ และกรมหมื่นเสพภักดี ([[เจ้าสามกรม]]) พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ]]
* [[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]] (ใน[[พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา]] ระบุว่าพระองค์ถูกตัดพระเศียร<ref>http://same111.blogspot.com/2009/08/4.html</ref>)
* [[พระองค์เจ้าชายอรนิกา]] พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
* [[สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าสุพันธวงศ์ กรมขุนกษัตรานุชิต]] พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (รัชสมัยรัชกาลที่ 2)
ผู้ใช้นิรนาม