ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/พระราชทรัพย์"

 
== ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ==
ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หมายความว่า ทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ซึ่งใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า พระราชวัง<ref name="act"/> ทรัพย์สินส่วนนี้ได้รับการยกเว้นภาษีอากร<ref name="act2"/>
อยู่ในความดูแลรักษาของสำนักพระราชวัง <ref name="test">[http://www.siamjurist.com/law/231.htm], พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2479.</ref>
{{โครงส่วน}}
 
82

การแก้ไข