ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/พระราชทรัพย์ 2"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
:::ขอบคุณที่ชี้แนะ แต่ผมก็มีบางอย่างที่ต้องชี้แจง เนื้อหาเกี่ยวกับการวิจารณ์มีได้ <u>แต่การวิจารณ์ต้องไม่กระทำโดยผู้เขียนเอง</u> เพราะคุณเพิ่งบอกไปเองว่า วิกิพีเดียไม่ใช่เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ผมจึงเอาข้อความดังนี้ออก "โดยกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อสถาบัน พยายามบิดเบือนว่า..." นั่นไม่ใช่ข้อเท็จจริง แต่เป็นข้อคิดเห็น ข้อความดังกล่าวมีมุมมองที่ไม่เป็นกลาง และใช้ถ้อยคำคลุมเครือ จึงไม่สามารถใส่ลงไปได้ โปรดเข้าใจด้วยนะครับ ถ้าคุณอยากให้บทความเป็นกลาง นั่นคือนอกจากไม่โจมตีในหลวงแล้ว ยังต้องไม่โจมตีบุคคลที่สามด้วย --[[User talk:octahedron80|浓宝努]] 10:28, 14 เมษายน 2555 (ICT)
 
:: '''octahedron80'''
นี่คือหลักฐานข้อเท็จจริง มิใช่ความเห็นของผม คุณจะปฏิเสธอย่างไร ว่าไม่มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อสถาบัน พยายามบิดเบือนว่าในหลวงทรงรวยที่สุดในโลก
 
::http://redthaisocialist.com/2011-01-20-12-39-03/51-2011-01-20-12-22-08.html
 
::ขอถามคุณ octahedron80 ว่าบทความในเว็บไซท์นี้ เป็นเพียงคำวิจารณ์ของผมหรือไม่ ? หรือมีอยู่จริง ?
หลักฐานปรากฎอย่างชัดแจ้ง แต่คุณพยายามอ้างว่าไม่มี
หากเป็นข้อเท็จจริง เหตุใด ผมจึงไม่มีสิทธิ์เีขียนอธิบายข้อเท็จจริง แต่ทำไมผู้ที่เขียนโจมตีในหลวงมีสิทธิ์เขียนครับ ทั้งที่เป็นเพียงคำวิจารณ์จากบทความ ?
 
ขอแค่มีเอกสารอ้างอิง จะถูกหรือผิด คุณ octahedron80 ไม่สนใจ ใช่ไหมครับ ? แต่ถ้าเป็นเรื่องจริง แต่ไม่ถูกใจคุณ octahedron80 ก็จะบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัว
ถ้ามีคนเขียนว่า นกเป็นสัตว์น้ำ ปลาเป็นสัตว์บก ขอแค่มีเอกสารอ้างอิง ก็เป็นความถูกต้อง เขียนใน WikiPedia ไทยได้ ใ่ช่ไหมครับ ตามความคิดของ octahedron80
 
::'''คุณ octahedron80 ใช้อภิสิทธิ์ส่วนตัวอันไม่ชอบธรรมอยู่เหนือผู้อื่น ตัดสินผู้อื่นโดยใช้ อารมณ์ อคติส่วนตัว โดยไม่ยอมรับข้อเท็จจริง และเหตุผล !'''
คุณจะลบก็ลบไป ผมจะแก้ทุกครั้งที่ผมเห็น เพราะเป็นข้อเท็จจริง มีหลักฐานยืนยัน ซึ่งคุณ octahedron80 ไม่สามารถปฏิเสธได้
82

การแก้ไข