ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

== พระราชทรัพย์ ==
ประกอบด้วย
# [[พระราชทรัพย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว|'''ทรัพย์สินส่วนพระองค์''']]
# [[พระราชทรัพย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว|'''ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์''']]
# [[พระราชทรัพย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว|'''ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน''']]
 
{{บทความหลัก|พระราชทรัพย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว}}
82

การแก้ไข