ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

(→‎พระราชทรัพย์: เพิ่มรายละเอียดประเภทของพระราชทรัพย์)
== พระราชทรัพย์ ==
ประกอบด้วย
# [[พระราชทรัพย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว|พระราชทรัพย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรัพย์สินส่วนพระองค์]]
# [[พระราชทรัพย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว|ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์]]
# [[พระราชทรัพย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว|ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน]]
82

การแก้ไข