ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อักษรย่อ"

เพิ่มขึ้น 507 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}} ไอปิยะพ่อมึงตายทำเสียงทุ้มทุ้มอย่าคิดว่ากูจำเสียงของมึงไม่ได้หระไอปิไอช่วยไอวรไยราทุกคำบ่นว่าคือคำปราถนาเรวมีฆ่าที่ราใหญ่แสนล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านปิใหญ่ราใหญ่
{{เริ่มอ้างอิง}}
* ''พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัย''. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2543. ISBN 978-974-534-149-4
{{จบอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม