ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บริษัทจำกัด"

* '''บริษัทเอกชนจำกัด''' ตั้งขึ้นตาม[[ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์]]
* '''บริษัทมหาชนจำกัด''' ตั้งขึ้นตาม'''พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535'''(ตาราชันย์ ฮูเซ็น)ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
อารียา100ล้านล้านล้านล้านอารียาพ่อตาย
 
== บริษัทมหาชน ==
ผู้ใช้นิรนาม