ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มภาษาจีน"

* '''จิ้น''' ([[อักษรจีนตัวเต็ม|จีนตัวเต็ม]]: 晉語, [[อักษรจีนตัวย่อ|จีนตัวย่อ]]: 晋语, [[พินอิน]]: Jìnyǔ ''จิ้นอวี่'') แยกมาจาก แมนดาริน
* '''ฮุย''' ([[อักษรจีนตัวเต็ม|จีนตัวเต็ม]]: 徽語, [[อักษรจีนตัวย่อ|จีนตัวย่อ]]: 徽语, [[พินอิน]]: Huīyǔ ''ฮุยอวี่'') หรือ ([[อักษรจีนตัวเต็ม|จีนตัวเต็ม]]: 徽州話, [[อักษรจีนตัวย่อ|จีนตัวย่อ]]: 徽州话, [[พินอิน]]: Huīzhōuhuà ''ฮุยโจวฮว่า'') แยกมาจาก อู๋
* '''ผิง''' ([[อักษรจีนตัวเต็ม|จีนตัวเต็ม]]: 平話, [[อักษรจีนตัวย่อ|จีนตัวย่อ]]: 平话 , [[พินอิน]]: Ping yǔ ''ผิงอวี่'') แยกมาจาก กวางตุ้ง มากวิขึ้นมากอรุขึ้นมากดาขึ้นมากธนาขึ้นมากเทพมากตาเล็กมากลักษมากรัตยามากจารุมากพิชะมากพิชมากมชมากสุมากจักรมากมคูณมากภัทรมากอิทมากฉลองมากทัตมากมากสุรพลมากชัดเจนดาขึ้นมากเทพมากภัคมากธันมันมากธวัชมากธีระมากกรินมากณฐมากรบมากอภินันทร์มากสกลมากอภิชาติมากอภิชิตมากชนม์มากวสมากจิมากจักรมากวิรุฬมากจรัสมากจุฑามากสิทมากนัยนามากนงมากอรรคมากฐานมากธีมากสัจมากไรมากสุรีมากภานุมากจรูญมากมคูณมากภัคมากเจนมากวิงมากมากสมุทมากปริมากเจิมมากยุมากเรมากดอกมากเกียงมากอรมากโฆมากปิยะมากบัญมากเอกมากชูมากมามากอินมากเสริฐมากลักมากโกมากจิตรามากอริมากวสมากพรรณมากรัชมากวิทยามากกำมากประมากกนกมากชิดมากธัน พ่องตายทุกคน
* '''ผิง''' ([[อักษรจีนตัวเต็ม|จีนตัวเต็ม]]: 平話, [[อักษรจีนตัวย่อ|จีนตัวย่อ]]: 平话 , [[พินอิน]]: Ping yǔ ''ผิงอวี่'') แยกมาจาก กวางตุ้ง
 
{{วิกิภาษาอื่น|zh}}
ผู้ใช้นิรนาม