ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

→‎พระราชทรัพย์: เนื้อหาผิดพลาด ไม่ครบถ้วน และซ้ำซ้อนกับหัว พระราชทรัพย์
(→‎พระราชทรัพย์: ตามข้อมูลใหม่)
(→‎พระราชทรัพย์: เนื้อหาผิดพลาด ไม่ครบถ้วน และซ้ำซ้อนกับหัว พระราชทรัพย์)
== พระราชทรัพย์ ==
{{บทความหลัก|พระราชทรัพย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว}}
พระราชทรัพย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของที่ดินและหุ้น โดยแบ่งออกได้เป็นส่วน ๆ ได้โดยสังเขป คือทรัพย์สินส่วนพระองค์ พระคลังข้างที่ นอกจากนี้ พระองค์ได้อุทิศพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่ง ให้เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน บริหารงานโดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 
== พระราชบุตร ==
82

การแก้ไข