ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

→‎พระราชทรัพย์: เนื้อหาซ้ำซ้อนและไม่ครบถ้วน เนื้อหามีมากก็ควรแยกออกไปอีกหัวข้อ
(→‎พระราชทรัพย์: เนื้อหาซ้ำซ้อนและไม่ครบถ้วน เนื้อหามีมากก็ควรแยกออกไปอีกหัวข้อ)
== พระราชทรัพย์ ==
{{บทความหลัก|พระราชทรัพย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว}}
พระราชทรัพย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนมากอยู่ในรูปของที่ดินและหุ้น โดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ อย่างสังเขปคือ ทรัพย์สินส่วนพระองค์ พระคลังข้างที่ และทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งพระองค์อุทิศพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งเพื่อ[[โครงการพระราชดำริ]] มูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อดำเนินงานในด้านกสิกรรม เกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย การส่งเสริมอาชีพ สาธารณูปโภค และการศึกษา โดยโครงการต่างๆ เหล่านั้น มีการชี้แจงข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ โดยหน่วยงานของพระราชวัง<ref>[http://kanchanapisek.or.th/index.en.html the Golden Jubilee Network, an online mass-educational project]</ref> และมีการเผยแพร่อย่างมาก ทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของไทย<ref name="ChannelNewsAsia"/>
 
== พระราชบุตร ==
82

การแก้ไข