ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:PandaReactor"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
รายการทรัพย์สินและการถือหุ้นต่าง ๆ มาจากแหล่งอ้างอิงที่มีอยู่ ซึ่งสามารถพบเห็นได้โดยสาธารณะ ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว ไม่ได้ไปลักลอบเอามา เทียบกับนักการเมืองที่ต้องแสดงรายการทรัพย์สิน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง ไม่ได้ผิดจรรยาบรรณแต่อย่างใด ไม่ผิดกฎหมาย แล้วก็ไม่ผิดนโยบายวิกิพีเดียด้วย ดังนั้นคุณจะกล่าวหาว่า การแสดงรายการทรัพย์สินและการถือหุ้นเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่ได้ --[[User talk:octahedron80|浓宝努]] 14:27, 13 เมษายน 2555 (ICT)
 
::'''octahedron80'''
ถึง octahedron80
ไม่ใช่การขู่เข็ญ แต่เตือนให้มีสำนึกในการนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณชน อย่าใช้สารานุกรม เพื่อประโยชน์ทางการเมือง หรือประโยชน์ส่วนตน
เมื่อมีสิ่งใดที่บิดเบือน ก็ต้องแก้ไข
 
::ประเด็นหนึ่งที่ถามว่า จะมีผู้รับผิดชอบหรือไม่ กรุณาดูที่ [[วิกิพีเดีย:ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ]] --[[User talk:octahedron80|浓宝努]] 16:05, 13 เมษายน 2555 (ICT)
 
::'''octahedron80'''
1 ไม่มีข้อห้ามนำ รายการทรัพย์สิน มาใส่ในหน้าประวัติ แต่ขอถามว่าสมควรหรือไม่ และโดยสากลเขาทำหรือไ่ม่ ?
หากเป็นเรื่่องที่เหมาะและควร ทั่วโลกทำไมเขาจึงไ่ม่ทำกัน เพราะเสมือนเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าของประวัติ
หากจะแสดงทรัพย์สิน ก็ควรสร้างหน้าแยกเป็นสัดส่วน
2 หากให้มีการแสดงรายการทรัพย์สิน รายการทรัพย์ิสินนั้น มีการปรับปรุงให้ถูกต้อง ตามปัจจุบันหรือไม่ หากไม่ก็เป็นข้อมูลเท็จ
3 บุคคลที่คุณยกมา ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า เป็นบุคคลที่ถูกกลุ่มการเมืองฝั่ง นปช. โจมตี
การใช้ WikiPedia ไทย เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองนั้น ถูกต้องถามเจตนารมณ์ของ WikiPedia.org หรือไม่ ?
ข้อมูลที่บันทึกใน WikiPedia ต้องมีความเป็นกลาง วิพากษ์วิจารณ์ด้วยเหตุผล มิใช่ด้วยอคติส่วนตัว ซ่อนเร้นเจตนารมณ์ไม่สุจริต
 
และในกรณีพระราชทรัพย์ ก็มีเหตุผลที่ชัดเจน ตามแสดงให้เห็นแล้วว่า มิใช่มีเฉพาะพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
แต่มีทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ด้วย อันถือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ของชาติ ซึ่งเป็นเนื้อหานอกเรื่องจากพระราชประวัติ
 
แม้ WikiPedia จะมีข้อปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมาย แต่ วิกิพีเดียก็ไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดกฎหมาย นะครับ หวังว่าคงจะเข้าใจ
และที่คุณกล่า่วว่า ผมเขียนแล้ว ก็ต้องร่วมรับผิดชอบทางกฎหมายด้วย
ถึง WikiPedia ปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมาย แต่ผมกล้ารับผิดชอบกับข้อเขียนทุกตัวอักษรครับ
82

การแก้ไข