ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอกาบเชิง"

(น่าจะเหมาะกับประวัติมากกว่า)
ท้องที่อำเภอกาบเชิงประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 6 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลกาบเชิง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกาบเชิงทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคูตันทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแนงมุดทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะเคียน]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกตะเคียนทั้งตำบล
* '''[http://www.takean.go.th/home.php [องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะเคียนทั้งตำบล
 
 
21,657

การแก้ไข