ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอกาบเชิง"

น่าจะเหมาะกับประวัติมากกว่า
(น่าจะเหมาะกับประวัติมากกว่า)
}}
'''กาบเชิง''' เป็นอำเภอหนึ่งของ[[จังหวัดสุรินทร์]]
== ประวัติ ==
* '''กาบเชิง''' ภาษาพื้นเมืองสุรินทร์หรือภาษาเขมร เรียก “ กาบ – จืง ” (กาบ= ฟัน , จืง = เท้า) ซึ่งมีความหมายว่า “ฟันเท้า” ที่มาจะเป็นประการใดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่สันนิษฐานได้ว่าผู้คนที่มาบุกเบิกแผ้วถางป่าซึ่งรกชัน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่นี้ บังเอิญมีคนโดนมีดหรือขวานพลาดมาฟันเท้าหลายคนในช่วงบุกเบิกนั้น จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านกาบเชิงในเวลาต่อมา
* '''บ้านกาบเชิง''' ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอกาบเชิงในปัจจุบัน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดแนวชายแดน ไทย - กัมพูชา เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานมา กว่า 200 ปีมาแล้ว โดยในช่วงแรกขึ้นกับตำบลด่าน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ และต่อมา
21,657

การแก้ไข