ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Sasakubo/กรุ 2"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
ทำไงได้ อาตมาก็ไม่ใช่เซียนภาษาซะด้วย แค่อยากฝึกฝนประสบการณ์ด้านนี้......
 
 
หัวข้อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีการแก้ไขเนื้อหาที่โจมตีบิดเบือนให้ร้ายสถาบัน
 
http://th.wikipedia.org/wiki/พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
พระราชทรัพย์ ประกอบด้วย ทรัพย์สินส่วนพระองค์ ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งสองอันหลังเ็ป็นของราชการ
อันควรแยกเป็นหัวข้อหนึ่ง ไม่สมควรอยู่ในพระราชประวัติ
 
อนึ่งในประวัติบุคคลที่มีการเผยแพร่โดยสากล มีประวัติผู้ใดบ้ง ที่เขียนบรรยายถึง ทรัพย์สิน การถึอหุ้น
 
การนำรายการทรัพย์สิน มาแสดงในพระราชประวัติ เป็นการให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดต่อสถาบัน
เรื่องนี้ส่อให้เห็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ ต่อสถาับัน
82

การแก้ไข