ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย"

 
=== วิกิพีเดียไม่มีการเซ็นเซอร์ ===
วิกิพีเดียอาจมีเนื้อหาที่ผู้อ่านบางคนพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นการโจมตีก้าวร้าว เนื่องจากผู้อ่านวิกิพีเดียทุกคนสามารถแก้ไขบทความได้ และการแก้ไขนั้นจะแสดงผลทันทีโดยไม่มีการตรวจสอบความเหมาะสมก่อน ดังนั้นวิกิพีเดียจึงไม่สามารถอาจรับประกันได้ว่า บทความหรือรูปภาพภาพนั้นจะเป็นที่พึงพอใจของยอมรับได้แก่ผู้อ่านทุกคน หรือแม้ผู้ที่บทความหรือภาพนั้นจะยึดมั่นกับบรรทัดฐานทาง[[สังคม]]หรือ[[ศาสนา]] ในขณะที่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอย่างชัดเจนจะถูกนำออกในเวลาอันรวดเร็ว หรือเนื้อหาที่ละเมิดนโยบาย[[วิกิพีเดีย:ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่|ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่]]จะสามารถเอาออกได้ทันที แต่บางบทความอาจมีข้อความ รูปภาพ หรือการเชื่อมโยงที่อาจดูไม่เหมาะสมได้ หากสิ่งเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทความโดยตรง (เช่นบทความเกี่ยวกับ[[องคชาต]]) โดยไม่ขัดต่อนโยบายของวิกิพีเดีย (โดยเฉพาะ[[วิกิพีเดีย:มุมมองที่เป็นกลาง|มุมมองที่เป็นกลาง]]) และกฎหมายของรัฐที่แต่ละเซิร์ฟเวอร์วิกิพีเดียตั้งอยู่
 
เนื่องจากทุกคนสามารถแก้ไขบทความได้ และการเปลี่ยนแปลงส่วนมากจะแสดงผลในทันที เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจปรากฏอยู่ก่อนที่จะถูกนำออก เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอย่างชัดเจนโดยทั่วไปจะถูกนำออกในเวลาอันสั้น เนื้อหาซึ่งถูกตัดสินแล้วว่าละเมิดนโยบาย[[วิกิพีเดีย:ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่|ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่]] หรือที่ละเมิดนโยบายอื่นของวิกิพีเดีย (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง [[วิกิพีเดีย:มุมมองที่เป็นกลาง]]) หรือกฎหมายของรัฐฟลอริดา อันเป็นที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์หลักของวิกิพีเดีย จะถูกนำออกเช่นกัน
 
แต่บางบทความอาจมีข้อความ รูปภาพ หรือลิงก์ที่บางคนอาจดูแล้วไม่เหมาะสมได้ แม้สิ่งเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทความโดยตรง (เช่นบทความเกี่ยวกับ[[องคชาต]]) การอภิปรายถึงเนื้อหาที่มีแนวโน้มเป็นเหตุให้คัดค้านนี้ไม่ควรมุ่งไปยังความก้าวร้าวของมัน แต่ควรมุ่งไปว่า มันเหมาะสมที่จะรวมอยู่ในบทความหรือเปล่า นอกเหนือจากนั้น "การเป็นเหตุให้คัดค้าน" โดยทั่วไปมิใช่เหตุผลเพียงพอที่จะนำออกหรือเพิ่มเนื้อหา
วิกิพีเดียจะไม่นำเนื้อหาออกเพราะกฎข้อบังคับอินเทอร์เน็ตของบางองค์การห้ามแสดงสารสนเทศเกี่ยวกับองค์การออนไลน์ กฎใดๆ ซึ่งห้ามสมาชิกขององค์การ สมาคมหรือศาสนาหนึ่งๆ แสดงชื่อหรือภาพไม่สามารถใช้ได้กับวิกิพีเดีย เพราะวิกิพีเดียมิได้เป็นสมาชิกขององค์การเหล่านั้น
 
== ชุมชนวิกิพีเดีย ==