ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย"

วิกิพีเดียไม่ใช่สารานุกรมที่เป็นรูปเล่ม แต่เป็นโครงการสารานุกรมดิจิทัล นอกเหนือไปจากการพิสูจน์ยืนยันได้และประเด็นอื่นที่เสนอในหน้านี้ ไม่มีขีดจำกัดในทางปฏิบัติถึงจำนวนหัวเรื่องที่สามารถมีได้ในวิกิพีเดีย หรือปริมาณเนื้อหาทั้งหมด อย่างไรก็ดี มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง "สิ่งที่สามารถกระทำได้" กับ "สิ่งที่ควรกระทำ" ซึ่งได้อธิบายในส่วน '''[[วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย#เนื้อหา|เนื้อหา]]''' ด้านล่าง และที่สำคัญ นโยบายนี้มิใช่ทางผ่านเสรีสำหรับเพิ่มเนื้อหา บทความจะต้องเป็นไปตามนโยบายด้านเนื้อหาที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ได้กล่าวถึงใน[[วิกิพีเดีย:ห้าเสาหลัก|ห้าเสาหลัก]]
 
การรักษาให้บทความมีขนาดที่สมเหตุสมผลนั้นสำคัญต่อการเข้าถึงวิกิพีเดียบทความหนึ่ง ๆ ที่มีขนาดใหญ่มาก อาจก่อให้เกิดมีผลกระทบต่อความสะดวกในการอ่านและการแก้ไขเวลาดาวน์โหลดหน้าโดยตรง บทความเช่นนั้นควรแบ่งเนื้อหาออกเป็นบทความย่อยเพื่อลดภาระการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ แล้วสรุปเนื้อหาไว้ในหน้าหลักเดิม บางหัวเรื่องมีการกล่าวถึงในสารานุกรมรูปเล่มเพียงสั้นๆ และอาจเพิ่มหัวข้อไม่มีการอัปเดต "ดูแต่เราสามารถเพิ่ม"ข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงบทความใส่ลิงก์ไปยังเว็บอื่น และอัปเดตได้เร็วกว่า สำหรับด้านอื่นซึ่งวิกิพีเดียแตกต่างจากสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมเป็นรูปเล่ม ดู [[วิกิพีเดีย:คู่มือในการเขียน]]
 
=== วิกิพีเดียภาษาไทยเขียนด้วยภาษาไทย ===
วิกิพีเดียภาษาไทยไม่รับเนื้อหาที่เป็นภาษาอื่นล้วน ถ้านำเนื้อหามาจากวิกิพีเดียภาษาอื่น กรุณาแปลเป็นภาษาไทยที่อ่านเข้าใจได้ ไม่ควรคัดลอกเนื้อหาภาษาอื่นวางทิ้งไว้เพราะอาจไม่มีผู้เขียนต่อ หากมีคำศัพท์ภาษาอื่นบางอย่างที่ต้องการนำเสนอโดยเฉพาะก็สามารถทำได้โดยบอกไว้ในบริบท วงเล็บ หรือเชิงอรรถ หรือเข้าร่วมวิกิพีเดียภาษาอื่นแทนหากคุณไม่ประสงค์จะเขียนด้วยภาษาไทย เช่นเนื้อหา[[ภาษาอังกฤษ]]ล้วน ต้องไปเขียนที่[[:en:|วิกิพีเดียภาษาอังกฤษ]] เป็นต้น วิกิพีเดียยังมีในภาษาอื่นอีก[[:m:List of Wikipedias|มากกว่า 270280 ภาษา]] (คลิกในช่อง Wiki) ดังนั้นกรุณาเข้าร่วมภาษาที่ต้องการให้ถูกต้อง นโยบายจุดนี้ของวิกิพีเดียทุกภาษาเหมือนกัน
 
== เนื้อหา ==