ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย"

 
== รูปแบบการเขียน ==
=== วิกิพีเดียไม่ใช่สารานุกรมหรือพจนานุกรมที่เป็นรูปเล่ม ===
จำนวนหัวข้อเรื่องหรือเนื้อหาในวิกิพีเดียสามารถมีได้ไม่จำกัด ซึ่งต่างจากใช่สารานุกรมที่เป็นรูปเล่ม แต่เป็นโครงการสารานุกรมดิจิทัล นอกเหนือไปจากการพิสูจน์ยืนยันได้และประเด็นอื่นที่แก้ไขเสนอในหน้านี้ ไม่มีขีดจำกัดในทางปฏิบัติถึงจำนวนหัวเรื่องที่สามารถมีได้ในวิกิพีเดีย รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่เสมอหรือปริมาณเนื้อหาทั้งหมด อย่างไรก็ตามดี ยังมีความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง "สิ่งที่สามารถกระทำได้" กับ "สิ่งที่ควรกระทำ" ซึ่งได้อธิบายในส่วน '''[[วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย#เนื้อหา|เนื้อหา]]''' ซึ่งด้านล่าง และที่สำคัญ นโยบายนี้มิใช่ทางผ่านเสรีสำหรับเพิ่มเนื้อหา บทความจะต้องเป็นไปตามนโยบายด้านเนื้อหาที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ได้อธิบายกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป[[วิกิพีเดีย:ห้าเสาหลัก|ห้าเสาหลัก]]
 
บทความหนึ่ง ๆ ที่มีขนาดใหญ่มาก อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสะดวกในการอ่านและการแก้ไข บทความเช่นนั้นควรแบ่งเนื้อหาออกเป็นบทความย่อยเพื่อลดภาระการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ แล้วสรุปเนื้อหาไว้ในหน้าหลัก และอาจเพิ่มหัวข้อ "ดูเพิ่ม" เพื่อเชื่อมโยงบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม