ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(กฎหมายไทยใช้บังคับแก่กรณีที่เกิดนอกประเทศได้)
{{กึ่งล็อก|small=yes}}{{เว็บย่อวิกิ|WP:NOT|WP:!|WP:WWIN}}
{{นโยบาย}}
{{nutshell|ไม่มีข้อขีดจำกัดในทางปฏิบัติถึงปริมาณสารสนเทศในวิกิพีเดีย อย่างไรก็ดี วิกิพีเดียเป็นสารานุกรม และไม่ได้บรรจุข้อมูลทั้งหมดซึ่งพบได้ที่อื่นใดบนอินเทอร์เน็ต แม้ทุกคนสามารถเป็นผู้เขียนได้ แต่วิกิพีเดียก็มีกระบวนการและมาตรฐานประชาคมอยู่}}
{{กล่องนโยบาย}}
วิกิพีเดียเป็น[[สารานุกรม]]ออนไลน์เสรี และเป็นแหล่งรวมผู้คนที่สนใจจะสร้างสารานุกรมที่มีคุณภาพ ด้วยจิตวิญญาณของการเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงควรทราบว่า'''อะไรที่ ''ไม่ใช่'' วิกิพีเดีย'''