ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย"

# '''เรียงความส่วนตัว''' ที่แสดงความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตาม วิกิพีเดียนั้นควรจะเป็นที่รวบรวมความรู้ของมนุษยชาติ ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับทำให้ความคิดเห็นส่วนตัวของคุณกลายเป็นส่วนหนึ่งในความรู้ของมนุษยชาติ มีเพียงบางกรณีที่น้อยมากที่ความคิดเห็นของผู้หนึ่งผู้ใดจะมีความสำคัญเพียงพอที่จะนำมาอภิปราย ซึ่งมันจะเป็นการดีกว่าที่จะให้บุคคลอื่นเขียนถึงมัน เรียงความส่วนตัวในหัวข้อที่เกี่ยวกับวิกิพีเดียนั้นเป็นที่ต้อนรับเสมอในหน้าผู้ใช้ของคุณ หรือในโครงการ [[:meta:|แม่วิกิ]] (Meta-wiki) หรือ [[Wikiinfo]] ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่แยกตัวออกไปจากวิกิพีเดีย หรือใน[[ไร้สาระนุกรม|ไร้สาระนุกรมภาษาไทย]] ที่นั่นส่งเสริมให้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวลงในบทความ
# '''ห้องสนทนา''' การอภิปรายในวิกิพีเดียมีจุดประสงค์หลักในการพัฒนาบทความว่าจะพัฒนาอย่างไร ผ่านทางหน้าอภิปรายของแต่ละบทความซึ่งไม่เขียนลงในตัวบทความเอง หากคุณต้องการพูดคุยหรือวิจารณ์เกี่ยวกับตัวเนื้อหาหรือบุคคลในเนื้อหา คุณสามารถพูดคุยได้ตาม[[เว็บบอร์ด]]หรือ[[เว็บไซต์]]อื่นที่เชื่อมโยงไปจากวิกิพีเดียอีกต่อหนึ่ง หรือพูดคุยผ่าน [[IRC]] ในห้อง [irc://chat.freenode.net:8001/wikipedia #wikipedia]
# '''การรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน''' วิกิพีเดียไม่ควรนำเสนอรายงานข่าวสารที่ได้มาใหม่เป็นแห่งแรก เพราะวิกิพีเดียไม่ใช่แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ถ้าต้องการรายงานข่าวสารคุณสามารถเขียนได้ที่ [[:nhttp://www.wikinew.org|วิกิข่าว]] ซึ่งที่นั่นมีเจตนารมณ์จะให้เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (วิกิข่าวภาษาไทยปิดตัวลงโดยไม่มีกำหนดตั้งแต่ เม.ย. พ.ศ. 2554 แต่ท่านอาจเขียนข่าวในวิกิข่าวภาษาอื่นได้) อย่างไรก็ตามวิกิพีเดียสามารถมีบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านั้นในลักษณะข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ และอ้างถึงแหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้
 
=== วิกิพีเดียไม่ใช่พื้นที่โฆษณาหรือแท่นปราศรัย ===
44,192

การแก้ไข