ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดน่าน"

|--- valign=top
||
*'''อำเภอเมืองน่าน'''
** [[เทศบาลเมืองน่าน]]
** [[เทศบาลตำบลดู่ใต้]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/138/40.PDF: ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตำบลดู่ใต้]</ref>
** [[เทศบาลตำบลกองควาย]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/154/17.PDF: ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตำบลกองควาย]</ref>
*'''อำเภอเวียงสา'''
** [[เทศบาลตำบลเวียงสา]]
** [[เทศบาลตำบลกลางเวียง]]
** [[เทศบาลตำบลขึ่ง]]
*อำเภอปัว
** [[เทศบาลตำบลปัว]]
** [[เทศบาลตำบลศิลาแลง]]
||
*'''อำเภอทุ่งช้างปัว'''
** [[เทศบาลตำบลทุ่งช้างปัว]]
** [[เทศบาลตำบลศิลาแลง]]
*อำเภอท่าวังผา
*'''อำเภอเชียงกลาง'''
** [[เทศบาลตำบลท่าวังผา]]
** [[เทศบาลตำบลเชียงกลาง]]
*อำเภอนาน้อย
** [[เทศบาลตำบลนาน้อยพระพุทธบาทเชียงคาน]]
*'''อำเภอนาน้อย'''
** [[เทศบาลตำบลศีรษะเกษ]] อำเภอนาน้อย <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/017/24.PDF: ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตำบลศีรษะเกษ]</ref>
** [[เทศบาลตำบลท่าวังผานาน้อย]]
 
** [[เทศบาลตำบลศีรษะเกษ]] อำเภอนาน้อย <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/017/24.PDF: ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตำบลศีรษะเกษ]</ref>
*อำเภอเชียงกลาง
** [[เทศบาลตำบลเชียงกลาง]]
** [[เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน]]
||
* '''อำเภอแม่จริมทุ่งช้าง'''
** [[เทศบาลตำบลหนองแดงทุ่งช้าง]]
*'''อำเภอนาหมื่นท่าวังผา'''
** [[เทศบาลตำบลบ่อแก้วท่าวังผา]]
*'''อำเภอสองแควแม่จริม'''
** [[เทศบาลตำบลยอดหนองแดง]]
'''อำเภอนาหมื่น'''
* [[เทศบาลตำบลบ่อแก้ว]]
'''อำเภอสองแคว'''
** [[เทศบาลตำบลปัวยอด]]
|}
 
715

การแก้ไข