ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดน่าน"

 
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 16 แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล 82 แห่ง ได้แก่
{|
 
|--- valign=top
||
*อำเภอเมืองน่าน
** [[เทศบาลเมืองน่าน]]
** [[เทศบาลตำบลปัว]]
** [[เทศบาลตำบลศิลาแลง]]
||
*อำเภอทุ่งช้าง
** [[เทศบาลตำบลทุ่งช้าง]]
** [[เทศบาลตำบลนาน้อย]]
** [[เทศบาลตำบลศีรษะเกษ]] อำเภอนาน้อย <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/017/24.PDF: ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตำบลศีรษะเกษ]</ref>
 
*อำเภอเชียงกลาง
** [[เทศบาลตำบลเชียงกลาง]]
** [[เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน]]
||
* อำเภอแม่จริม
** [[เทศบาลตำบลหนองแดง]]
*อำเภอสองแคว
** [[เทศบาลตำบลยอด]]
|}
 
== อุทยาน วนอุทยาน สวนรุกขชาติ ==
718

การแก้ไข