ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครือข่ายเคเบิลทีวี เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์"

==ระบบเคเบิลทีวี==
ให้บริการในระบบ Trunk Amp โดยใช้สายนำสัญญาณขนาด RG-11 และใช้ Boot ขยายสัญญาณเข้าสู่บ้านสมาชิกโดยใช้สายนำสัญญาณขนาด RG-6
* '''ระบบอนาล็อค''' ระบบต่อตรงกับโทรทัศน์โดยใช้สัญญาณความถี่แบบปกติในย่าน VHF และ UHF ปัจจุบันให้บริการ 7279 ช่องรายการ
* '''ระบบดิจิตอล''' ระบบต่อผ่านเครื่องรับสัญญาณเคเบิล โดยสามารถใช้ควบคู่กับนะบบอนาล็อคได้ ปัจจุบันให้บริการกว่า 160 ช่องรายการ
 
==ช่องรายการที่ให้บริการ==
มีช่องรายการให้บริการกว่า 230 ช่อง โดยเป็นระบบอนาล็อค 79 ช่อง และเป็นระบบดิจิตอลกว่า 160 ช่อง
1,165

การแก้ไข