ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดเสาธงทอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''วัดเสาธงทอง'''เป็นวัดเก่าแก่ เดิมแยกเป็น 2 วัด คือ วัดลวก และวัดเสาธงทอง ต่อมาพระยาโบราณราชธานินทร์ ได้กล่าวว่าวัดลวก มีโบสถ์ วัดเสาธงทองมีวิหาร สมควรที่รวมเป็นวัดเดียวกัน ต่อมาจึงได้'''รวมกันเป็นวัดเสาธงทอง''' ที่น่าสนใจคือ วิหารเดิมสร้างไว้ตามแผนของชาว[[ฝรั่งเศส]]ว่าสร้างไว้เพื่อใช้เป็นศาสนสถานของศาสนาอื่น และยังเป็นที่พักของราชทูตชาวเปอร์เซียก็เป็นได้ อาจจะมีการทำพิธีกรรมเกี่ยวกับ[[ศาสนาอิสลาม]] และยังมีตึกปิจู หรือปิจู้ ตึกคชสาร หรือโคระส่าน สันนิษฐานว่าเป็นที่พักของแขกชาว[[เปอร์เซีย]]
 
[[หมวดหมู่:วัด]]
[[หมวดหมู่:วัดในจังหวัดลพบุรี]]
{{โครงสถานที่}}
[[หมวดหมู่:จังหวัดลพบุรี]]
32,569

การแก้ไข