ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดขอนแก่น"

* ทิศใต้ ติดต่อกับ[[จังหวัดนครราชสีมา]]และ[[จังหวัดบุรีรัมย์]]
* ทิศตะวันตก ติดต่อกับ[[จังหวัดชัยภูมิ]]และ[[จังหวัดเพชรบูรณ์]]
* [[จังหวัดขอนแก่น]]มีระยะทางจาก[[จังหวัดนครราชสีมา]]151กิโลเมตร
 
== หน่วยการปกครอง ==
715

การแก้ไข