ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/เสนอผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้งโครงการพี่น้อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(# อาจพิจารณาปิดลงคะแนนในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนครบ 20 เสียง หรือเมื่อถึงช่วง...)
<!-- อภิปรายในส่วนด้านล่างนี้ -->
ในช่วงเวลากว่า 6 เดือนที่ผ่านมา คุณ B20180 เสียสละทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลชั่วคราวในโครงการพี่น้องของวิกิพีเดียมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีเนื่องจากคุณ B20180 ได้รับการแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ (ไม่มีการเลือกตั้ง) จึงเป็นผู้ดูแลได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เพื่อแก้ปัญหาการต่ออายุผู้ดูแลเป็นคราวๆ ไป และเพื่อให้โครงการพี่น้องมีผู้ดูแลถาวร สามารถดำเนินการต่างๆ ไปได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาเมต้า จึงมีการเสนอชื่อคุณ B20180 เป็นผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้งในสี่โครงการพี่น้องดังนี้
* [[:b:วิกิตำรา:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้ง/B20180|วิกิตำรา]]
* [[:q:วิกิคำคม:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้ง/B20180|วิกิคำคม]]
* [[:s:วิกิซอร์ซ:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้ง/B20180|วิกิซอร์ซ]]
* [[:wikt:วิกิพจนานุกรม:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้ง/B20180|วิกิพจนานุกรม]]
จึงขอความร่วมมือในการอภิปรายและลงคะแนนด้วยครับ --[[ผู้ใช้:Taweetham|taweethaも]] ([[คุยกับผู้ใช้:Taweetham|พูดคุย]]) 13:05, 13 มีนาคม 2555 (ICT)
 
44,134

การแก้ไข