ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กูเทนเบิร์ก"

กูเทนเบิร์ก ถูกย้ายไปเป็น เบโน กูเทนเบิร์ก แล้ว: ชื่อบทความของบุคคล ต้องมีชื่อและนามสกุลค�
กูเทนเบิร์ก ถูกย้ายไปเป็น เบโน กูเทนเบิร์ก แล้ว: ชื่อบทความของบุคคล ต้องมีชื่อและนามสกุลค�
(ไม่แตกต่าง)
15,159

การแก้ไข