ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวเยอรมัน"

ลบภาพ "Famous_Germans_collage_3.jpg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย Fastily เพราะ No source since 28 March 2012
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ลบภาพ "Famous_Germans_collage_3.jpg", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย Fastily เพราะ No source since 28 March 2012)
{{Infobox Ethnic group
|group = Germans <br /> ''Deutsche''
|image =
|image = [[File:Famous_Germans_collage_3.jpg|300px]]
|caption= <small>[[Martin Luther]] • [[Otto von Bismarck]] • [[Ludwig von Beethoven]] • [[Immanuel Kant]] • [[Johann Wolfgang von Goethe]] •
[[Johann Gutenberg]] • [[Johann Sebastian Bach]] • [[Richard Wagner]] • [[Wilhelm Friedrich Hegel]] • [[Albrect Durer]] • [[Karl Marx]] • [[Max Weber]] • [[Konrad Adenauer]] • [[Friedrich Schiller]] • [[Karl Benz]] • [[Konrad Zuse]] • [[Marlene Dietrich]] • [[Helmut Kohl]] • [[Carl von Clausewitz]] • [[Max Planck]] • [[Angela Merkel]] • [[David Hilbert]] • [[Johannes Kepler]] • [[Friedrich Nietzsche]] • [[Rudolf Diesel]]
22,084

การแก้ไข