ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหนองจิก"

เมืองเก่าวังพระยา ทหารกล้าขุนอิงคยุทธ อารามหลวงมุจลินท์ สนามบินบ่อทอง ถิ่นของกุ้งกุลา
 
== เขตการปกครอง ==
อำเภอหนองจิก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 [[ตำบล]] 74 [[หมู่บ้าน]] 2 [[เทศบาลตำบล]]([[เทศบาลตำบลหนองจิก]] และ[[เทศบาลตำบลตุยง]])
 
{|
การปกครองของอำเภอหนองจิกมี ๑๒ ตำบล ๗๕ หมู่บ้าน ๒ เทศบาล
|- valign=top
||
#ต.ตุยง
{|
#ต.บางตาวา
! ใส่ตัวเลข
#ต.เกาะเปาะ
! ชื่อ
#ต.ดอนรัก
! หมู่บ้าน
#ต.ตะโละปุโย
! ประชากร
#ต.ลิปะสะโง
! <!--พื้นที่-->
#ต.คอลอตันหยง
||&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
#ต.ยาบี
|-
#ต.ดาโต๊ะ
#ต||1.||เกาะเปาะ||3||2,528||
#ต.บ่อทอง
|-
#ต.บางเขา
#ต||2.||คอลอตันหยง||8||5,380||
#ต.ท่ากำชำ
|-
#ต||3.||ดอนรัก||7||4,979||
|-
#ต||4.||ดาโต๊ะ||5||2,859||
|-
||5.||ตุยง||8||11,989||
|-
#ต||6.||ท่ากำชำ||7||6,480||
|-
#ต||7.||บ่อทอง||9||10,098||
|-
#ต||8.||บางเขา||7||7,125||
|-
#ต||9.||บางตาวา||2||3,174||
|-
#ต||10.ตะ||ปุโละปุโย||7||7,019||
|-
||11.||ยาบี||6||3,895||
|-
#ต||12.||ลิปะสะโง||5||3,144||
|}
 
== ประชากร ==
38,213

การแก้ไข