ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหนองจิก"

 
== ประชากร ==
*'''เชื้อชาติ''' : ส่วนใหญ่ป็นเป็น[[ชาวไทยเชื้อสายมลายู]] และ[[ชาวไทย]]
*'''ศาสนา''' :[[ศาสนาอิสลาม]] 89% [[ศาสนาพุทธ]] 11%
*'''อาชีพ''' :เป็นชาวประมง ทำนา ทำไร่ และทำสวน
 
{{อำเภอจังหวัดปัตตานี}}