ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนหัวหิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ชั้นสาม ประกอบไปด้วย ห้องพระพุทธ, ห้องเรียนแบบเก้าอี๋เดียว, ห้องสังคม
 
====อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ 60 ปีโรงเรียนหัวหิน====
อาคาร 10060ปี เฉลิมพระเกียรติ์โรงเรียนหัวหิน หรือ อาคาร 5 (หมายเลข 5) เป็นอาคารชั่วคราว ส่วนใหญ่จะเป็นห้องระดับชั้น ม3 ตัวอาคารวางตัวในแนวขนานกับอาคาร 2 ชื่ออาคารมาจากการเฉลิมพระเกียรติ์[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เนื่องในโอกาส ร้อยปีลูกเสือไทย เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2552 โดยใช้ช่วงปิดภาคเรียนในการดำเนินการก่อสร้างต่อ
<gallery>
ไฟล์:อาคารอัศวพาหุ_โรงเรียนหัวหิน.jpg|(1) อาคารอัศวพาหุ
95

การแก้ไข