ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศไทย"

| 3 || [[เทศบาลนครปากเกร็ด]] จังหวัดนนทบุรี || 168,763 (1 มกราคม 2551) <ref>เทศบาลนครปากเกร็ด. "ข้อมูลสภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.pakkretcity.go.th/index.php?pageid=68] 2554. สืบค้น 13 ธันวาคม 2554.</ref> || 36.04
|-
| 4 || [[เทศบาลนครหาดใหญ่นครราชสีมา]] จังหวัดสงขลานครราชสีมา || 157162,682523 (กันยายนตุลาคม 25512554) <ref>เทศบาลนครหาดใหญ่นครราชสีมา. "ข้อมูลสภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.hatyaicitykoratcity.go.thnet/main_menu/general/indexgeneral01.php?options=content&mode=peoplehtml] 2554. สืบค้น 13 ธันวาคม 2554.</ref> || 2137.0050
|-
| 5 || [[เทศบาลนครอุดรธานีหาดใหญ่]] จังหวัดอุดรธานี สงขลา || 141157,953682 (30 มกราคมกันยายน 25532551) <ref>เทศบาลนครอุดรธานีหาดใหญ่. "บริบทเทศบาลข้อมูลสภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.udoncityhatyaicity.go.th/index.php?optionoptions=com_contentcontent&viewmode=article&id=674&Itemid=108people] 2554. สืบค้น 13 ธันวาคม 2554.</ref> || 4021.21600
|-
| 6 || [[เทศบาลนครเชียงใหม่อุดรธานี]] จังหวัดเชียงใหม่อุดรธานี || 141,361953 (30 มกราคม 25542553) <ref>เทศบาลนครเชียงใหม่อุดรธานี. "สภาพทั่วไปของบริบทเทศบาลนครเชียงใหม่." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.cmcityudoncity.go.th/aboutus/topographyindex.php?option=com_content&view=article&id=674&Itemid=108] 2554. สืบค้น 13 ธันวาคม 2554.</ref> || 4047.21670
|-
| 7 || [[เทศบาลนครนครราชสีมาเชียงใหม่]] จังหวัดนครราชสีมาเชียงใหม่ || 138141,303361 (ตุลาคมมกราคม 2554) <ref>เทศบาลนครนครราชสีมาเชียงใหม่. "ข้อมูลสภาพทั่วไปของเทศบาลนครเชียงใหม่." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.koratcitycmcity.netgo.th/stataboutus/stat_poptopography.htmlphp] 2554. สืบค้น 13 ธันวาคม 2554].</ref> || 3740.50216
 
|}
</center>
718

การแก้ไข