ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Aanon/กรุ 1"

 
กล่องผู้ใช้หลายอันมีประโยชน์ ใช้รวบรวมกลุ่มผู้ที่มีความสนใจเหมือนกันเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการเขียนบทความต่าง ๆ คือจุดประสงค์หลักของการมีกล่องผู้ใช้ ในขณะที่กล่องผู้ใช้หลายอันก็ไร้สาระจริง ๆ ไม่มีประโยชน์ต่อการเขียนบทความแม้แต่น้อย แต่การที่สร้างกล่องผู้ใช้ไว้มาก ๆ แล้วบทความก็ไม่พัฒนา ก็ไม่มีประโยชน์เช่นกันครับ --[[User talk:octahedron80|octahedron80]] 16:12, 23 มีนาคม 2555 (ICT)
 
== หน้าเปลี่ยนทางพูดคุย ==
 
หน้าเปลี่ยนทางจากหน้าพูดคุยไปยังหน้าพูดคุย สามารถลบได้ครับ เพราะว่าเป็นหน้าที่ไม่จำเป็นครับ เราเก็บกวาดกันเยอะอยู่ครับ --[[User talk:octahedron80|浓宝努]] 15:23, 2 เมษายน 2555 (ICT)
131,032

การแก้ไข