ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สังสารวัฏ"

เพิ่มขึ้น 10 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
เป็นที่อยู่ของเทพยดาชาวฟ้า มีท้าวมหาราช 4 พระองค์ปกครอง คือ
 
* ท้าวธตรัฐธตรฐมหาราช
* ท้าววิรุฬหกมหาราช
* ท้าววิรูปักษ์มหาราช
1. เอกพิชีโสดาบัน จะเกิดอีกชาติเดียว แล้วก็บรรลุพระอรหัตผล ปรินิพพาน
 
2. โกลังโกลโสดาบันละโสดาบัน จะเกิดอีก 2-6 ชาติ เป็นอย่างมากแล้วก็บรรลุพระอรหัตผล ปรินิพพาน
 
3. สัตตักขัตตุปรมขัตตุปรมะโสดาบัน จะเกิดอีกอย่างมากไม่เกิน 7 ชาติ แล้วบรรลุพระอรหัตผล ปรินิพพาน
 
 
ผู้ถึงภูมินี้ได้ชื่อว่าพระอนาคามี จะไม่กลับมาเกิดในกามภูมิอีก แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ
 
'''1. อัตราอันตราปรินิพพายี ''' สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ปรินิพพานภายในอายุครึ่งแรกของสุทธาวาสภูมิพรหมโลกที่สถิตอยู่
 
'''2. อุปหัจจปรินิพพายี''' สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ปรินิพพานภายในอายุครึ่งหลังของสุทธาวาสภมิพรหมโลกที่สถิตอยู่
'''4. สสังขารปรินิพพายี''' สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ปรินิพพานในพรหมโลก โดยต้องพยายามอย่างแรงกล้า
 
'''5. อุทธังโสตทธังโสโต อกนิฏฐคามี''' ไปเกิดในสุทธาวาสพรหมโลก ชั้นต่ำที่สุด ''(อวิหาสุทธาวาสพรหมโลก)'' แล้วจึงจุติไปเกิดชั้นสูงขึ้นไปตามลำดับ คือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี แล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานในอกนิฏฐพรหมโลก
 
'''อรหัตโลกุตตรภูมิ (ภูมิพ้นโลก ชั้นสูงสุด)'''
11

การแก้ไข